Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Przyszłe stosunki UE-Wielka Brytania: co dalej?

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to nie koniec wzajemnych relacji. Wkrótce rozpoczną się rozmowy o przyszłej współpracy w wielu obszarach - od handlu po walkę z terroryzmem.
UE i Wielka Brytania mają wiele takich samych wyzwań - np. zmiana klimatu albo terroryzm - i mogą bardzo skorzystać na współpracy.
Wynegocjowana już i zatwierdzona umowa o wystąpieniu dotyczy głównie ochrony praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i brytyjskich obywateli mieszkających w UE, zobowiązań finansowych podjętych przez Wielką Brytanię, gdy była członkiem UE, oraz kwestii związanych z granicami (szczególnie granicy pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią).
Przyszłe stosunki są tematem oddzielnej umowy, negocjowanie której mogło rozpocząć się dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
Jednym z najważniejszych obszarów negocjacji będą przyszłe stosunki handlowe, w tym możliwe cła, normy dotyczące produktów, sprawiedliwe warunki konkurencji i zasady rozwiązywania sporów.
Negocjacje mają się zakończyć się do końca okresu przejściowego. W razie potrzeby, okres przejściowy może zostać jednokrotnie przedłużony. Jednak taka decyzja musi zostać podjęta przed 1 lipca.
Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia do końca okresu przejściowego, Wielka Brytania będzie prowadzić handel z UE na zasadach Światowej Organizacji Handlu.

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev?fbclid=IwAR1pjVG5xgy5GhpuEDcT88PqZFHyNrx5fTrvowhWAyO3pgIDodbzQ_1A_3s