Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Bezpieczeństwo 5G: Komisja Europejska proponuje środki strategiczne i techniczne

5G: jest to rewolucyjna technologia, ale potencjalnie jest bardziej narażona na ataki hakerów. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G w całej UE, Komisja zatwierdziła nowy zestaw narzędzi UE i przyjęła komunikat w sprawie jego wdrożenia.
Uważany za główny czynnik umożliwiający nowe usługi cyfrowe w naszym życiu i ważną podstawę transformacji cyfrowej i ekologicznej, 5G odegra kluczową rolę w przyszłości cyfrowej gospodarki i społeczeństwa Europy. Przy światowych przychodach szacowanych na 225 miliardów euro w 2025 r. Jest to również kluczowy atut Europy, aby konkurować na rynku globalnym.
Jednak wiąże się to z problemami bezpieczeństwa.
Margrethe Vestager Executive Vice-President for a Europe Fit for the Digital Age powiedziała: „Dzięki 5G możemy robić wspaniałe rzeczy, ale tylko wtedy, gdy możemy zabezpieczyć nasze sieci. Tylko wtedy zmiany cyfrowe przyniosą korzyści wszystkim obywatelom”.
W odpowiednim komunikacie Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków w celu wdrożenia zaleceń zestawu narzędzi do 30 kwietnia 2020 r. oraz do przygotowania wspólnego sprawozdania z wdrażania w każdym państwie członkowskim do 30 czerwca 2020 r.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_127?fbclid=IwAR01gKo0shXCxRpN8akc2KXIF9WHAuHuQ4YV7UOpRANAmu66ZdQqI8629kc