Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Europejski Zielony Ład, przyszłość Europy, brexit

Podczas pierwszej sesji plenarnej w tym roku, posłowie wezwali do podniesienia poprzeczki w sprawie walki ze zmianą klimatu i do tego, by to obywatele nadali ton debacie o reformie UE. Parlament poparł plan UE, by do 2050 r. jej gospodarka stała się neutralna dla klimatu, i wezwał do podniesienia celu redukcji emisji do 2030 r. do 55%. Poprzedniego dnia posłowie omówili propozycję planu finansowania tej zielonej transformacji oraz wsparcia dla regionów, dla których ta zmiana będzie najtrudniejsza. Tego samego dnia Parlament przyjął rezolucję wzywającą do zapewnienia ochrony praw obywateli UE i Wielkiej Brytanii po brexicie.
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200109STO69930/podsumowanie-sesji-plenarnej-europejski-zielony-lad-przyszlosc-europy-brexit