Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Parlament upamiętnia 75 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz

Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini włoskiego Senatu, podkreśliła zło tam wyrządzone i obowiązek bycia świadkiem, podczas ceremonii Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Po przemówieniach Przewodniczącego PE Davida Sassolego oraz Przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, w których wspomnieli oni o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej oraz o obowiązku walki z antysemityzmem, który spoczywa na Europejczykach, posłowie uczcili minutą ciszy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, następnie Karski Quartet i Naomi Couquet (Mezzosopran) wykonali "Kadisz" Maurice'a Ravela.
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71206/parlament-upamietnienia-75-rocznice-wyzwolenia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz