Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Brexit: umowa o wystąpieniu przechodzi pierwszy test Parlamentu Europejskiego

Komisja Spraw Konstytucyjnych zgodziła się zalecić, aby na posiedzeniu plenarnym PE zatwierdzono warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii.
Po sfinalizowaniu ratyfikacji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii, z udzieleniem zgody królewskiej na projekt ustawy o Unii Europejskiej (umowa o wystąpieniu), eurodeputowani Komisji Spraw Konstytucyjnych głosowali za pozytywną rekomendacją dotyczącą umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią, 23 głosami za, trzema przeciw i żadnych wstrzymujących się.
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE jest zaplanowane na północ 31 stycznia 2020 r., a Parlament ma głosować nad umową 29 stycznia. Aby wejszła w życie, każda umowa o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością głosów. Następnie Rada zakończy proces po stronie UE kwalifikowaną większością głosów, przewidzianą na 30 stycznia.