Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Prawa pasażerów są ustalane na poziomie UE. Za ich stosowanie odpowiadają dostawcy usług transportowych, natomiast ich egzekwowaniem zajmują się krajowe organy. Rozbieżne praktyki krajowe mogą utrudniać pasażerom zrozumienie, co należy zrobić i do kogo się zwrócić, zwłaszcza że pasażerowie często podróżują poza granice UE.

Komisja zintensyfikowała już działania mające zarówno zwiększyć jasność przepisów dotyczących praw pasażerów, jak i poprawić stan wiedzy na temat tych praw. W tym celu Komisja przedstawiła wnioski ustawodawcze w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego, a także wydała wytyczne i regularne komunikaty o odnośnym orzecznictwie. Komisja rozpoczęła także kampanię informacyjną.

Pełne wyniki badania Eurobarometr na temat praw podróżnych: https://ec.europa.eu/…/ge…/instruments/special/surveyky/2200
Informacje o prawach pasażerów w UE są dostępne na stronach portalu internetowego Twoja Europa: https://europa.eu/…/ci…/travel/passenger-rights/index_pl.htm