Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Umowa handlowa z Singapurem zatwierdzona

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Umowa handlowa z Singapurem stanowi kolejny dowód naszego zaangażowania na rzecz uczciwego i opartego na zasadach handlu. Umowa ta przyniesie korzyści pracownikom, rolnikom i przedsiębiorstwom niezależnie od ich wielkości, zarówno w UE, jak i w Singapurze. Obejmuje ona również ścisłe klauzule chroniące prawa człowieka i prawa pracownicze oraz środowisko. Jest to 16. zawarta przez nas w ciągu 5 ostatnich lat unijna umowa handlowa. W ujęciu ogólnym UE zawarła 42 umowy handlowe z 73 partnerami, co obejmuje jedną trzecią całkowitego handlu UE. Jest to największa taka sieć na świecie.

Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a handel usługami wart jest 51 mld euro. Ponad 10 tys. unijnych przedsiębiorstw ma w Singapurze siedzibę i wykorzystuje to miejsce jako centrum obsługi działalności w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji między UE i Singapurem dynamicznie rosła. W 2017 r. łączna wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 344 mld euro.

Na mocy umowy handlowej Singapur usunie wszystkie pozostałe cła dotyczące produktów UE. Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne. Umowa umożliwi również ochronę prawną 190 najbardziej rozpoznawalnych europejskich produktów spożywczych, znanych jako oznaczenia geograficzne. Singapur jest już trzecim co do wielkości miejscem docelowym dla takich europejskich specjalności. Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz poprzez uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych.

Więcej: https://ec.europa.eu/…/pol…/in-focus/eu-singapore-agreement/