Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Lekcje o Europie dla dzieci

W czerwcu oraz w pierwszej połowie lipca Europe Direct i wolontariusze EVS z Wyższej Szkoły Gospodarki zorganizowali już 4 zajęcia dla 80 dzieci podczas półkolonii letnich, które odbyły się na kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Oprócz lekcji europejskich pod koniec czerwca odbyło się seminarium na temat „Relacje między UE a Afryką”, w które zaangażowani byli międzynarodowi studenci.

Dzięki urozmaiconym zajęciom o tematyce europejskiej dzieci miały doskonałą okazję do poznania pewnych faktów na temat Europy i roli Unii Europejskiej we współczesnym społeczeństwie. Uczniowie biorący udział w lekcjach byli w wieku 5-12 lat. Od najmłodszych do najstarszych wszyscy uczniowie byli zaangażowani w kolorowe szaleństwo! Jedną z omawianych kwesti była geografia Europy, kraje europejskie, ich stolice, struktura UE. Dzieci zostały również zapoznane z flagami każdego kraju UE, jego języka, waluty oraz symbolu UE - Syriusza.

Podczas tych 4 lekcji nasi mali uczestnicy wykonali ogromną ilość kreatywnego rzemiosła. Dzieci stworzyły własne mapy UE, na których wszyscy uczniowie mogli pokazać swoją wiedzę o geografii Unii Europejskiej.
Dzieci były również zaangażowane w tworzenie origami. Produktami twórczej pracy dzieci były ptaki z origami, które prezentowały kraje UE. Uczestnicy musieli opisać swoje prace, powiedzieć, z jakich krajów przybyli ich ptaki i co przywieźli ze sobą: w jakim języku, jakiej walucie i czy mieli paszport i pozwolenie na podróż.

Z naszego punktu widzenia była to świetna okazja dla dzieci, aby uzyskać nowe informacje o różnych krajach i kulturach. Dzieci były bardzo zainteresowane europejskim wymiarem zajęć, zajęcia plastyczne krok po kroku poszerzają horyzonty i otwierają dzieciom drzwi do Europy.

Jeśli chodzi o seminarium na temat relacji między Europą a krajami afrykańskimi, międzynarodowi studenci dowiedzieli się o osobliwościach tej współpracy, oczekiwanych korzyściach ekonomicznych i niekorzystnych warunkach teraz iw przyszłości. Innymi kwestiami naszej dyskusji były: wspólna strategia Afryka-UE, dialog Afryka-UE i jej wyniki, dedykowane fundusze UE wspierające partnerstwo Afryka-UE oraz stosunki UE-Afryka w liczbach.

Ponadto chcielibyśmy dodać, że między naszymi lektorami a publicznością prowadzono dwustronny dialog. Jeden z naszych afrykańskich studentów wygłosił przemówienie, w którym omówił aktualną sytuację gospodarczą w swoim mieście, współpracę na poziomie edukacyjnym oraz sposób, w jaki rząd Rwandy stara się rozwijać cały kraj. Pomimo powagi tematu, seminarium okazało się pouczające z poczuciem humoru.