Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Airbnb s

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie. Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie, to cena, którą ostatecznie zapłacą. Jestem bardzo zadowolona, że Airbnb wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską i organami krajowymi ds. ochrony konsumentów nad ulepszeniem zasad funkcjonowania swojej platformy. Spodziewam się, że inne platformy wezmą przykład z Airbnb.

Najważniejsze ulepszenia i zmiany:

- Podczas wyszukiwania zakwaterowania w konkretnych datach użytkownicy widzą na stronie wyników całkowitą cenę, w tym wszystkie obowiązkowe opłaty i koszty (takie jak opłaty za usługi i sprzątanie oraz lokalne podatki). Na ostatniej stronie nie wyświetlają się żadne niezapowiedziane obowiązkowe opłaty.
- Airbnb wyraźnie rozróżnia między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami.
- Na swojej stronie internetowej Airbnb zapewnia łatwo dostępny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rozstrzygania sporów.

Airbnb zmieniło również warunki świadczenia usług:

- Wyjaśnia, że użytkownicy mogą wnieść sprawę przeciwko Airbnb przed sąd w swoim kraju zamieszkania.
- Przestrzega podstawowych praw użytkowników do pozwania gospodarza w przypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód.
- Zobowiązuje się, że nie będzie jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania o tym użytkowników oraz bez umożliwienia im rozwiązania umowy.

Więcej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_pl.htm