Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wczoraj Finlandia objęła Prezydencję Rady Unii Europejskiej!

Priorytetami fińskiej prezydencji są:
wzmocnienie wspólnych wartości i rządów prawa, 
zwiększenie konkurencyjności UE i włączenie społeczne, wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu,
kompleksowa ochrona bezpieczeństwa obywateli.

Więcej:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-174777
https://eu2019.fi/en/frontpage