Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

1 lipca Finlandia objęła Prezydencję w Unii Europejskiej

Priorytetami fińskiej Prezydencji są:

  • wzmocnienie wspólnych wartości i rządów prawa, 
  • zwiększenie konkurencyjności UE i włączenie społeczne,
  • wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu,
  • kompleksowa ochrona bezpieczeństwa obywateli.

Więcej:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-174777
https://eu2019.fi/en/frontpage