Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Posłowie wzywają do ochrony populacji pszczół i walki z fałszywym miodem

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180122STO92210/protecting-bees-and-fighting-fake-honey-imports-in-europe?fbclid=IwAR0rHkbs8Wl6OjYZNgxFf7ZPa3LftdFeYNfOZhHzJndhY678DfVM_sgf4Cc