Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Terminy rejestracji głosowania z zagranicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Posłowie reprezentują także poszczególne kraje lub regiony, ale w Parlamencie zasiadają w grupach ponadnarodowych zgodnie z wyznawaną przez siebie ideologią polityczną. Obywatele mieszkający w swoich krajach są w większości przypadków automatycznie uprawnieni do głosowania. Jedynymi wyjątkami są Irlandia (gdzie rejestracja musi zostać zakończona do 9 maja) i Cypr (1 kwietnia). Jednak te osoby, które chcą głosować z innego kraju, muszą to wcześniej zgłosić. Sprawdź infografikę poniżej, aby dowiedzieć się więcej.