Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Europejski Akt o Dostępności

Bardziej dostępne produkty i usługi:

Ponad 80 milionów osób z niepełnosprawnością żyje w UE, a wiele osób ma trudności z korzystaniem z produktów codziennego użytku, takich jak smartfony, komputery, e-booki i problemy z dostępem do kluczowych usług za pośrednictwem automatów biletowych lub bankomatów.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) wymaga od UE i państw członkowskich zapewnienia dostępności. Potrzebne są środki na poziomie UE, aby ustalić wspólne wymogi w zakresie dostępności dla kluczowych produktów i usług.

Europejski akt dostępności określa standardy dla kluczowych produktów i usług:
- automaty biletowe i odprawy biletowo-bagażowej
- bankomaty i inne terminale płatnicze
- Komputery i systemy operacyjne
- smartfony, tablety i sprzęt telewizyjny
- dostęp do audiowizualnych usług medialnych, e-książek, e-commerce
- niektóre elementy usług transportu pasażerskiego
- łączność elektroniczna, w tym numer alarmowy 112