Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konferencja parlamentu na temat oceanów

Jednak oceany znajdują się pod coraz większą presją ze strony zmian klimatycznych, nadmiernych połowów, odpadów morskich i eutrofizacji wybrzeży, czyli wtedy, gdy zbiornik wodny zawiera nadmierne ilości składników mineralnych i składników odżywczych. Zwykle prowadzi to do zarastania roślin i glonów, a później do braku tlenu.

Oceany muszą być zarządzane w sposób zrównoważony, aby chronić wrażliwe ekosystemy morskie.

Konferencja

19 marca w Parlamencie odbędzie się konferencja na temat przyszłości oceanów, z dyskusjami panelowymi na temat globalnego zarządzania oceanami; zrównoważona niebieska gospodarka; i zdrowe, czyste morza i oceany do 2030 r.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 14.00, a drzwi zostaną otwarte w południe.

Możesz zarejestrować się na konferencji tutaj
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCEANS2019

Tutaj znajdziesz więcej informacji:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190213STO26336/future-of-the-blue-planet-parliament-conference-on-oceans?fbclid=IwAR3NRuYIrlxYoGe7CtCrMg0Jji6cu6tv7ArRkA95Vm-Su3H8tZIQKC9todI