Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Celem Kongresu jest zwiększenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także promocja kampanii „Tym razem głosuję” oraz #EUandME.

Projekt składa się z dwóch części:

Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku, który odbędzie się dniach 27 – 29 marca 2019 roku;
działań profrekwencyjnych organizowanych przez uczestników Kongresu w swoich miejscowościach (konkurs).
Podczas Kongresu zorganizowane zostaną trzy bloki warsztatowe - ich uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji wydarzeń, współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy informowania o Unii Europejskiej. Udział w każdym z bloków zostanie potwierdzony przez organizatorów zaświadczeniem.

Poza warsztatami organizatorzy przygotują sesje plenarne z udziałem wszystkich przedstawicieli rad młodzieżowych, podczas których uczestnicy dowiedzą się więcej o wyborach i roli Parlamentu Europejskiego oraz o możliwości współpracy z sieciami informacyjnymi Unii Europejskiej działającymi w Polsce.

Druga część projektu to działania profrekwencyjne w regionach, odbywające się w ramach konkursu dla uczestników Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Chodzi o praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Celem wydarzeń ma być zachęcenie do udziału w wyborach europejskich.

Trzy rady wraz z opiekunem, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za zorganizowane wydarzenie, zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów.

W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do 8 marca 2019 roku dostępny pod linkiem: 
http://bit.ly/KongresMlodziezyRejestracja. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Linki:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/EuropejskiKongresRadMlodziezowych/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/europejskikongres/