Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Pestycydy w żywności. Co robi Parlament Europejski, aby pomóc?

1) społeczeństwo powinno uzyskać dostęp do badań wykorzystanych w procedurze udzielania zezwoleń

2) Producenci wnioskujący o zatwierdzenie substancji powinni zarejestrować wszystkie badania regulacyjne w publicznym rejestrze, aby zapewnić uwzględnienie wszystkich istotnych informacji

3) Eksperci naukowi powinni dokonać przeglądu badań nad rakotwórczością glifosatu, a maksymalne poziomy pozostałości dla gleb i wód powierzchniowych powinny zostać ustalone

4) Pestycydy i ich substancje czynne należy dokładnie przebadać, biorąc pod uwagę skumulowane skutki i toksyczność długoterminową

5) Pestycydy nie powinny być już stosowane na rozległym obszarze w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, boisk, szpitali, szpitali położniczych i domów opieki

6) W grudniu 2018 r. Parlament głosował za aktualizacją ogólnego rozporządzenia w sprawie prawa żywnościowego dotyczącego bezpieczeństwa żywności w UE na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, w tym zdrowia zwierząt, ochrony roślin i produkcji.

7) Proponowane nowe zasady mają na celu poprawę publicznego dostępu do badań wykorzystywanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności do oceny ryzyka związanego z produktami spożywczymi oraz zapewnienie, że badania są wiarygodne, obiektywne i niezależne.

8) Zostanie utworzony wspólny rejestr europejski dla zleconych badań, aby Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności mogła sprawdzić, czy firmy tłumią jakiekolwiek niekorzystne badania. Jeżeli istnieją powody, aby wątpić w dowody dostarczone przez wnioskodawców, agencja może zażądać dodatkowych badań.

Promowanie alternatyw

Europejczycy kupili żywność ekologiczną o wartości 30,7 mld euro w 2016 r., Co oznacza wzrost o prawie 50% od 2012 r. W 2018 r. MEPS zaktualizował istniejące przepisy dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania w odpowiedzi na poważne zmiany w sektorze.
W 2017 r. MEPS przyjęła rezolucję wzywającą Komisję do opracowania wniosków mających na celu szybką ocenę, autoryzację i rejestrację pestycydów niskiego ryzyka.