Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Europa: Scenariusze lekcji europejskiej

Scenariusze lekcji występują w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej; Moje prawa w Unii Europejskiej; Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?; Wartości europejskie; Kulturalna Europa; Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt); Europa badań i odkryć naukowych; Euro w portfelu; Przyszłość Europy. Ich cechami wspólnymi są: kreatywne podejście do tematyki, innowacyjne wykorzystanie metod pracy z młodzieżą, wysoka wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji na różnych etapach kształcenia i przedmiotach. Prezentowane w publikacji pomysły na lekcje, a zatem i całość treści scenariuszy są pracami autorskimi nauczycieli – laureatów konkursu.

Tutaj znajdziesz scenariusze w wersji elektronicznej:

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1e23f47-9b7e-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-85014649?fbclid=IwAR3lSxGkzPHY89MYFqOE48RwWyUwoPIEv0G9Ez4nrV6EMKKoYtEoNzruQao