Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

KONKURS

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a. etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej na stronie www.euroscola.pl,

b. etap II: zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu.

3. Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.euroscola.pl, www.europarl.pl, www.facebook.com/epwarszawa, https://twitter.com/pe_polska

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego etapy podane są w tabeli poniżej:
REGULAMIN ETAPU II - ZADANIA KREATYWNEGO W FORMIE FILMU, FOTOREPORTAŻU, ESEJU LUB MEMU

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu. Motywem przewodnim ma być do wyboru:

1. Krzywizna banana i marchewka, która jest owocem - jak zwalczać nieprawdziwe informacje o UE?

2. Przyjaźń ponad granicami - mój europejski przyjaciel

3. Zjednoczeni w różnorodności - co to znaczy?

4. Masz wybór - dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

5. Jestem Europejczykiem - co to znaczy? Co nas łączy, co nas dzieli

6. Co byście zmienili w Unii Europejskiej, a czego nie chcecie zmieniać?

2. Opiekun klasy/grupy pomaga i/lub nadzoruje uczestników konkursu w przygotowaniu pracy konkursowej i wypełnia formularz zgłoszeniowy. Pracę konkursową należy zgłosić poprzez formularz: https://goo.gl/forms/gzhUYYCajhjm9pHL2