Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wiem co jem! Inicjatywa obywatelska

Podejmując decyzję w sprawie rejestracji tej inicjatywy, Komisja odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jej jeszcze pod względem merytorycznym.

Rejestracja inicjatywy odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. Od tego momentu rozpocznie się roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, za pomocą którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie inicjatywy ustawodawczej, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub uciążliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Ty też podejmij inicjatywę!