Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Nowy sojusz "Afryka-Europa"

Komisja proponuje dziś nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”.

Dnia 12 września br. przy okazji orędzia o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział:

"Afryka nie potrzebuje działań charytatywnych, tylko rzeczywistego i sprawiedliwego partnerstwa. A my, Europejczycy, tego partnerstwa potrzebujemy w takim samym stopniu. Dziś proponujemy nowych sojusz między Europą a Afryką na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zakładamy sobie, że sojusz ten pomógłby stworzyć do 10 milionów miejsc pracy w Afryce w samych tylko najbliższych 5 latach. Wierzę, że powinniśmy przekształcić liczne umowy handlowe między UE a Afryką w umowę o wolnym handlu między obydwoma kontynentami w formie partnerstwa gospodarczego między równorzędnymi partnerami."

Komisja Europejska proponuje nowy sojusz „Afryka – Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”, aby znacząco pobudzić inwestycje w Afryce, zwiększyć wymianę handlową, tworzyć miejsca pracy oraz inwestować w edukację i rozwój umiejętności. Dzisiejszy pakiet opiera się na zobowiązaniach podjętych w listopadzie ubiegłego roku w Abidżanie na szczycie Unia Afrykańska – Unia Europejska, w trakcie którego oba kontynenty postanowiły pogłębić łączące je stosunki partnerskie. W pakiecie określono główne kierunki działań w celu stworzenia ambitniejszego programu gospodarczego dla UE i jej partnerów z Afryki.

Oczekiwane wyniki
Sojusz doprowadzi do konkretnych rezultatów, takich jak utworzenie do 10 milionów miejsc pracy w ciągu najbliższych 5 lat. Dzięki wsparciu finansowemu UE, które zostanie uruchomione do 2020 r.:
➡️35 tys. studentów i nauczycieli akademickich z Afryki weźmie udział w programie Erasmus+ do 2020 r., Kolejne 70 tys. skorzysta z niego do 2027 r., co oznacza, że łączna liczba beneficjentów wyniesie 105 tys. osób w ciągu dziesięciu lat.
➡️750 tys. osób odbędzie szkolenie zawodowe w celu rozwoju umiejętności.
➡️30 mln osób i przedsiębiorstw skorzysta z dostępu do energii elektrycznej dzięki wspieranym przez UE inwestycjom w energię ze źródeł odnawialnych i zwiększonej zdolności generowania energii o 5 gigawatów.
➡️24 mln osób będzie miało dostęp do dróg przejezdnych przez cały rok dzięki zmobilizowanym inwestycjom w infrastrukturę transportową.
➡️Zgodnie z przewidywaniami w Afryce ma powstać 3,2 mln miejsc pracy w ramach planu inwestycji zewnętrznych dzięki samym tylko programom inwestycyjnym ukierunkowanym na małe i średnie przedsiębiorstwa.
➡️Za sprawą gwarancji w wysokości 75 mln euro pojedynczy program inwestycyjny w ramach planu inwestycji zewnętrznych przyczyni się do stworzenia 800 tys. miejsc pracy.

Orędzie o stanie Unii - główna strona internetowa
https://ec.europa.eu/…/state-union-spee…/state-union-2018_en