Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Nowa prezydencja w Radzie UE

W sobotę Austria przejęła prezydencję w Radzie UE. Austriacki kanclerz Sebastian Kurz podkreślił, że prezydencja to „zaszczyt, jak i wielka odpowiedzialność”. Program prezydencji Austrii położy szczególny nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Austria jako kolejne państwo przejęło rotacyjną, 6 miesięczną prezydencję w Radzie UE. Państwa które sprawują prezydencję przewodniczą posiedzeniom Rady i zapewniają jej ciągłość. Prezydencja reprezentuje również Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Dzięki jej pracy działaniom, możliwe jest szybsze i bardziej efektywne wypracowanie porozumień co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych i wielu innych form negocjacji.

Motto austriackiej prezydencji brzmi: "Europa, która chroni".  - Jesteśmy świadomi, że międzynarodowe środowisko jest obecnie skomplikowane - ocenił w sobotę kanclerz. Dlatego też przedstawiciele Austrii zapowiedzieli, że zamierzają wykorzystać swoją pozycję do zapobieżenia kolejnym falom migrantów usiłujących dostać się do Europy.

Oficjalnie austriackie przewodnictwo w Radzie UE rozpoczęło się w niedzielę, 1 lipca.