Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konkurs

Do zdobycia nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku na rzecz: „TOŻSAMOŚCI, WARTOŚCI EUROPEJSKICH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W EUROPIE”.

Przyznając Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie wyróżnić innowacyjne projekty, dzięki którym osiągnięto znaczące postępy w takich dziedzinach jak:

* podnoszenie świadomości na temat aspektów i bogactwa tożsamości europejskiej,

* wykorzystanie pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy,

* ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego,

* promowanie wartości europejskich takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Nagrodą w wysokości 50 tys. EUR zostanie uhonorowanych maksymalnie pięciu laureatów. Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie mogą wziąć udział również osoby fizyczne.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKSE poświęconej Nagrodzie EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018:

https://www.eesc.europa.eu/…/…/2018-eesc-civil-society-prize