Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konkurs fotograficzny #CedefopPhotoAward 2018

Zgłoszenia są obecnie przyjmowane na konkurs #CedefopPhotoAward 2018, konkurs organizowany przez Cedefop, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Jak wyjaśnia to wideo promocyjne, konkurs zachęca uczniów do dzielenia się doświadczeniami VET, zarówno w początkowym, jak i ustawicznym szkoleniu zawodowym w późniejszym okresie życia, poprzez opowieść fotograficzną.

Uczestnicy powinni utworzyć zespół złożony z maksymalnie czterech członków i stworzyć oryginalną historię zdjęć wraz z krótką narracją do 100 słów, która wyjaśni ideę ich pracy. Indywidualne zgłoszenia nie będą akceptowane.

Konkurs na rok 2018 jest adresowany do osób kształcących się i szkolących zawodowo w UE, Norwegii i Islandii.

Tegoroczny konkurs fotograficzny przyzna trzy nagrody. Laureaci pierwszej i drugiej nagrody wyruszą do Wiednia, gdzie ich praca zostanie zaprezentowana podczas uroczystej kolacji w dniu 8 listopada i ceremonii wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w dniu 9 listopada 2018 r. Laureaci trzeciej nagrody wyruszą do Grecji na otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach 1 listopada 2018 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year