Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

TAXEDU - platforma edukacyjna dot. podatków

Nazwa portalu – TAXEDU – pochodzi od słów „podatek” i „edukacja”.

TAXEDU to pilotażowy projekt Unii Europejskiej. Jego celem jest edukowanie młodych obywateli Unii Europejskiej o podatkach i ich wpływie na życie.

Informacje na portalu zostały przygotowane z uwzględnieniem trzech grup wiekowych:

Dzieci: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie przynoszą korzyści na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera zabawne i zaskakujące fakty na temat podatków w całej Europie i sprawia, że nauka o podatkach staje się przyjemniejsza Używany język jest prosty i przystępny.

Natolatki​: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie korzyści przynoszą na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera więcej szczegółowych informacji niż sekcja dla dzieci, a także konkretne przykłady powiązane z zainteresowaniami nastolatków (pobieranie muzyki, zakupy online itp.).

Młode dorosłe osoby​: informacje istotne na tym szczególnym etapie życia, czyli wchodzenia młodych ludzi w dorosłość (czy trzeba płacić podatki przy rozpoczynaniu nauki na uczelni wyższej, przy zakładaniu własnej firmy lub przy pracy w innym kraju itp.).

Informacje przekazywane są w formie gier, e-learningów i microlearningów (materiałów wideo), tak aby młodzi mieszkańcy Europy mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych form podatków i związanych z nimi zagadnień (oszustw podatkowych, unikania opodatkowania itp.) w dowcipnej i angażującej formie.

Strefa dla nauczycieli oferuje zasoby, wskazówki i techniki nauczania o podatkach i korzyściach jakie płyną z ich płacenia.

Cele portalu TAXEDU:

  • wniesienie wkładu w edukację fiskalną młodych obywateli Unii Europejskiej;
  • ograniczenie w Europie takich zjawisk jak unikanie opodatkowania i oszustw podatkowych poprzez lepsze informowanie i edukowanie w tej dziedzinie;
  • dostarczenie obywatelom Unii Europejskiej informacji o usługach i obiektach sfinansowanych z podatków (edukacja, opieka zdrowotna itp.).

Projekt był prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) przy udziale krajowych administracji podatkowych. Co najważniejsze projektowanie portalu odbywało się przy współpracy i konsultacjach z młodzieżą, która przekazywała swoje opini na temat treści edukacyjnych.