Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Eu Green Week - miasta przyjazne środowisku

#EUGREENWEEK to coroczne forum debatujące i omawiające europejską politykę ochrony środowiska. Zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej to kluczowe wydarzenie w kalendarzu polityki ochrony środowiska przyciąga decydentów, czołowych ekologów, interesariuszy i inne zainteresowane strony z całej Europy i świata.

W ramach Zielonego Tygodnia UE 2018 przeanalizowane zostaną sposoby, w jakie UE pomaga miastom w osiągnięciu lepszego miejsca do życia i pracy. Zaprezentowanie zmian w polityce dotyczącej jakości powietrza, hałasu, przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami i wodą, promowanie podejścia opartego na uczestnictwie w rozwoju obszarów miejskich, tworzenie sieci kontaktów i narzędzi wymiany najlepszych praktyk, angażowanie władz lokalnych i obywateli oraz zachęcanie ich do dzielenia się swoją wizją zrównoważonej przyszłości.

Tydzień zostanie oficjalnie otwarty 21 maja w Utrecht (Holandia) i zakończy się 25 maja w Madrycie (Hiszpania). Szczyt UE na wysokim szczeblu w zakresie zielonych miast odbędzie się w Brukseli w dniach 22-24 maja.

Ponadto program zawiera wiele ekscytujących wydarzeń organizowanych przez partnerów z całej Europy (Katowice, Łódź, Gdynia, Warszawa, Zielona Góra, Krakórw, Mosina, Stargard, Nowy Dwór Mazowiecki, Pszczyna, Iława) odbywających się od końca kwietnia do połowy maja.