Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Warsztaty "Nauka-Kariera-Rozwój"

PROGRAM WARSZTATY "NAUKA – KARIERA - ROZWÓJ"

1. Unia Europejska:
▪️Sytuacja społeczno-gospodarcza (wskaźniki dot. demografii, rynku pracy, edukacji, konkurencyjności przedsiębiorstw, migracja, rozwój społeczny, etc.)
▪️Polityka spójności UE (cele, zasady)
▪️Europa 2020 i cele UE
▪️Perspektywa UE na lata 2014-2020 w ujęciu UE i PL
▪️Fundusze Europejskie jako narzędzie wyrównywania szans w rozwoju regionów

2. Praca w PL i UE:
▪️Sieć EURES
▪️Jak korzystać z pośredników pracy Sieci Eures
▪️Źródła informacji o ofertach zagranicznych i polskich
▪️Źródła informacji o warunkach życia, zagadnieniach prawnych pracy za granicą
▪️Portale oferujące pracę w Polsce
▪️Agencje zatrudnienia jako pośrednik w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą
▪️Bezpieczeństwo pracy za granicą
▪️Urzędy Pracy jako partner w poszukiwaniu pracy w PL i UE

3. Studia w UE:
▪️Program ERASMUS+
▪️Program MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
▪️EURES jako źródło przydatnych informacji dot. studiów i życia studenta w UE
▪️Fundusze Europejskie dla Studentów w perspektywie 2014-2020

4. Własna Firma:
▪️Własna firma jako alternatywa w rozwoju zawodowym studentów i absolwentów szkół/uczelni
▪️Źródła pozyskania kapitału na założenie działalności gospodarczej
▪️Przedsiębiorca - jakie powinien posiadać cechy