Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych

Więcej:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.htm

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf