Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

System eCall przyspiesza pomoc

eCall uruchamia się automatycznie, gdy tylko czujniki w pojeździe wykryją poważny wypadek. Po aktywacji system wybiera europejski numer alarmowy 112 i ustanawia łącze telefoniczne do odpowiedniego centrum alarmowego. System eCall można również uruchomić ręcznie, naciskając przycisk w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.

Wykorzystując globalne systemy nawigacji satelitarnej UE, system wysyła czas incydentu, dokładną pozycję uszkodzonego pojazdu i kierunek podróży dla służb ratunkowych, umożliwiając służbom ratowniczym szybsze dotarcie do miejsca wypadku.

Szacuje się, że system eCall może przyspieszyć czas reakcji w sytuacjach kryzysowych o 40 procent w miastach i 50 procent na obszarach wiejskich i może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o co najmniej 4 procent, a liczbę poważnych obrażeń o 6 procent.

Szacowany koszt urządzeń eCall poniżej 100 EUR na pojazd w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Szczegóły: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecall-time-saved-lives-saved