Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Darmowe wi-fi w całej Unii Europejskiej

Program WiFi4EU oferuje vouchery o wartości 15 000 EUR dla gmin w celu ustawienia hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, w tym bibliotek, muzeów, parków publicznych, placów.

Gminy mogą korzystać z kuponów WiFi4EU do kupowania i instalowania sprzętu Wi-Fi (punktów dostępu bezprzewodowego) w wybranych miejscach publicznych. Koszty utrzymania sieci pokryje gmina.

W połowie maja 2018 r. Zostanie uruchomione pierwsze zaproszenie, a zarejestrowane gminy mogą ubiegać się o pierwszą pulę 1000 kuponów WiFi4EU. Kupony będą dystrybuowane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Zapewniając równowagę geograficzną, Komisja ogłosi 1000 gmin, które otrzymają finansowanie w ramach pierwszego zaproszenia. Każdy kraj uczestniczący otrzyma co najmniej 15 kuponów.

https://www.wifi4eu.eu/#/home