Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy WSG poszukuje osoby na staż

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki poszukuje osoby na płatny staż. Oferowane stanowisko: stażysta. 

  • Miejsce odbywania praktyk: Bydgoszcz 
  • Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy 
  • Wymagania: absolwent/ka lub student/ka 
  • Preferowane będą osoby studiujące na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, filologia angielska, dziennikarstwo i pokrewne; zainteresowanie zagadnieniami związanymi z Unią Europejską i sprawami międzynarodowymi; 
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Dodatkowym atutem będzie język rosyjski; umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office oraz Internet, poczta elektroniczna), pracowitość, kreatywność, obowiązkowość; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą, bądź przy realizacji wydarzeń o charakterze edukacyjno – szkoleniowym. 
  • Główne zadania: organizacja i przeprowadzanie działań o charakterze europejskim i międzynarodowym, tworzenie tekstów, działalność informacyjno-promocyjna, także w środowisku międzynarodowym, udział w tworzeniu projektów i grantów, obsługa studentów programu Erasmus+ (przyjmowanie dokumentów), pomoc studentom międzynarodowym w zakresie orientacji w przestrzeni uczelnianej, kontakt z partnerami międzynarodowymi w sprawach bieżących.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania ze szkoleń i warsztatów. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e- mail: centrum.europejskie@byd.pl