Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Porozumienie obejmuje również protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, który przedstawia rozwiązania awaryjne w celu uniknięcia twardej granicy na wyspie Irlandii, co będzie miało zastosowanie w przypadku braku innych uzgodnionych rozwiązań.

Umowa o wyjściu z UE musi zostać ratyfikowana przez Radę, Parlament Europejski i Wielką Brytanię.
Więcej:

https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-withdrawal-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community_en