Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O co pytają obywatele UE?

Wszystkie odpowiedzi, które Ask EP otrzymuje od mieszkańców UE zadane w 2017 r. są dostępne tutaj: https://epthinktank.eu/category/blog/ep-answers/

Oprócz częstych pytań dotyczących funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i działalności jego posłów, w 2017 r. wśród najbardziej popularnych tematów znalazły się następujące zagadnienia:

  • sytuacja w Katalonii
  • negocjacje w sprawie Brexitu
  • polityka migracyjna
  • sytuacja rządów prawa i demokracji w Polsce
  • stosowanie herbicydów na bazie glifosatu
  • sytuacja w szczególności w krajach spoza UE
  • umowa handlowa między UE a Kanadą

Ponieważ Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w unijnych procesach decyzyjnych, regularnie otrzymuje sugestie i uwagi od obywateli. Oto niektóre z głównych tematów w tej dziedzinie w 2017 roku:

  • badania na zwierzętach
  • wizyta w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu w Polsce
  • poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych w łączności elektronicznej

Obywatele, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat działań, uprawnień i organizacji Parlamentu Europejskiego, mogą skontaktować się z Ask EP, korzystając z formularza online (dostępnego we wszystkich 24 językach UE).