Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Unijna inicjatywa - WiFi4EU

W ciągu najbliższych dwóch lat udostępniona zostanie inwestycja w wysokości 120 milionów euro według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". To wystarczająca kwota, aby sfinansować 6000 gmin, aby zainstalować hotspoty WiFi4EU w miejscach publicznych, takich jak muzea, parki, biblioteki, dworce kolejowe.

Więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-dla-europejczykow