Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spotkanie Informacyjne Erasmus +

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus + 

10 stycznia 2018 r.

9:00-10:00 Rejestracja Uczestników

SPOTKANIE INFORMACYJNE

10:00-12:00 PROGRAM ERASMUS+
Panel 1.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1 Projekty mobilności w sektorze edukacji szkolnej
Panel 2.
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 1 Staże i praktyki zagraniczne dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego
Panel 3.
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych
Panel 4.
Erasmus+ dla sektora młodzieży:
Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
Panel 5.
Europejskie inicjatywy dla sportu
Panel 6.
Współpraca międzynarodowa - czym jest dobry projekt
INNE PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE
Panel 7.
Programy bilateralne wymian młodzieży
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Panel 8.
eTwinning - edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii


13:00-15:00 PROGRAM ERASMUS+
Panel 9.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2 Projekty współpracy szkół
Panel 10.
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2 Partnersdtwa strategiczne instytucji w obszarze edukacji szkolnej
Panel 11.
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Panel 12.
Erasmus+ dla sektora młodzieży:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne i Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe;
Akcja 3 Spotkania młodych ludzi i decydentów polityki młodzieżowej
Panel 13.
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Panel 14.
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne ma rzecz Kształćenia i szkolenia zawodowego
Panel 15.
Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu;
Współpraca międzyagencyjna i szkolenia międzynarodowe (TCA)
Panel 16.
Podziel się sukcesem. Upowszechnianie
i wykorzystywanie rezultatów w programie Erasmus+


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
WRĘCZENIE NAGRÓD SELFIE+ 2017

TARGI DOBRYCH PRAKTYK

12:30-13:30 Przerwa / Konsultacje z ekspertami

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
9:00-15:00
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1. Wyjazdy kadry
Akcja 2. Projekty strategiczne i Współraca szkół
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 1 Staże i praktyki zagraniczne
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
ECVET
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1 Mobilność kadry
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Erasmus+ dla sektora młodzieży:
Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Erasmus+ dla sektora szkolnictwo wyższe:
Akcja 1. Mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Projekty centralne w sektorze szkolnictwa wyższego
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1 Mobilność kadry
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Finanse w programie Erasmus+
Obsługa narzędzi komisyjnych (IT)
Projekty młodzieżowe na Wschodzie; Szkolenia międzynarodowe (TCA)

 

PUNKTY INFORMACYJNE
9:00-15:00
1. Znajdź z nami drogę do swojej edukacji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
2. Sukces edukacyjny i zawodowy
Europass
3. Uczysz dorosłych dołącz do społeczności EPALE
EPALE
4. Na początek spytaj nas!
Eurodesk
5. Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii
eTwinning
6. Europejski Korpus Solidarności
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
7. Otwarte licencje
Centrum Cyfrowe Projekt Polska
8. Europejskie Ramy Kwalifikacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
9. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
10. Eurodoradztwo
Ośrodek Rozwoju Edukacji
11. Nauki matematyczno-przyrodnicze
Centrum Nauki Kopernik
12. Europe Direct
Europe Direct
PUNKTY INFORMACY