Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

KE ogłasza konkurs na prowadzenie punktów Europe Direct

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Kto może aplikować?

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Przewidywany budżet

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową. Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 EUR rocznie do maksimum 29 500 EUR rocznie.

Termin składania wniosków

Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r.

Więcej informacji

Więcej informacji o konkursie na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/poland/grants_pl.