Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O młodzieży z młodzieżą

Komitet Regionów UE zaprasza wszystkich młodych mieszkańców i gości naszego regionu, w tym szczególnie studentów z zagranicy studiujących na miejscowych uczelniach, do debaty na temat dwóch ważnych inicjatyw UE skierowanych do młodzieży: "Inwestowanie w młodzież Europy" oraz "Europejski Korpus Solidarności".

Spotkanie odbędzie się 27 marca w Toruniu (11:00-14:00). Dyskusja toczyć się będzie w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają transport do i z Torunia oraz poczęstunek.

Szczegółowe informacje:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Wydział Współpracy Zagranicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel.: (56) 62 18 304

---------------------------------------

Committee of the Regions would like to invite young citizens and guests of the Kujawsko-Pomorskie Region, including foreign students, studying at our Universities to take part and help in the creation of a stand on the documents "Investing in Europe's Youth" and "European Solidarity Corps".

The consultations will take place in Toruń on 27/03 (11:00-14:00) and will be conducted in English and Polish. The organisers provide a transfer to Toruń and back.

More information:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Wydział Współpracy Zagranicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel.: (56) 62 18 304