Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konkretne rezultaty polityki spójności UE

Polityka spójności na lata 2007–2013 została wprowadzona w trudnym okresie. Kryzys ekonomiczny i finansowy w Europie spowodował ograniczenie inwestycji publicznych, przez co fundusze na rzecz polityki spójności miały jeszcze większe znaczenie dla wzrostu ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Niezależna ekspertyza dotycząca finansowania w latach 2007–2013 wykazała, że inwestycje z zakresu polityki spójności miały pozytywne, wymierne skutki, od tworzenia nowych miejsc pracy przez pozytywny wpływ na różnice między regionami aż po wzrost PKB.

Infografiki do pobrania: