Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Malta u sterów Rady UE

logo_prezydencja_maltanskaWraz z początkiem nowego roku Malta przejęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Przez kolejne 6 miesięcy państwo to przewodniczyć będzie posiedzeniom Rady UE na wszystkich szczeblach, skupiając się na 6 kluczowych obszarach:

  1. migracji,
  2. jednolitym rynku,
  3. bezpieczeństwie,
  4. włączeniu społecznym,
  5. sąsiedztwie Europy,
  6. sektorze morskim.

Priorytety Prezydencji maltańskiej odzwierciedlają konieczność przywrócenia zaufania do Unii Europejskiej, potrzebę dialogu i refleksji nad jej przyszłością.

Więcej informacji na temat Malty i celów jej przewodnictwa w Radzie można znaleźć na oficjalnej stronie: www.eu2017.mt