Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Startuje Europejski Korpus Solidarności

Wielu młodych Europejczyków jest gotowych zgłosić się na ochotnika lub podjąć pracę na rzecz ważnej sprawy w ramach projektów, przy których realizacji będą mogli coś zmienić na lepsze i okazać solidarność z tymi, którzy są mniej uprzywilejowani. Znalezienie odpowiedniej okazji może być trudne. Dlatego też powstał Europejski Korpus Solidarności.

Co umożliwia EKS?

Europejski Korpus Solidarności umożliwi młodzieży zdobycie bezcennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który chciałby zdobyć doświadczenie w ramach wolontariatu lub pracy zawodowej, bądź organizacją starającą się przyciągnąć młodych ludzi do działań solidarnościowych, to Europejski Korpus Solidarności może być odpowiednim rozwiązaniem.

Młodzi ludzie będą mogli zaangażować się w działania i projekty o szerokim zakresie. Mogą one obejmować obszary takie, jak edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna i integracja na rynku pracy, pomoc przy dystrybucji żywności i innych artykułów, budowa schronisk, budowa i renowacja obiektów oraz zarządzanie nimi, przyjmowanie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym.

Dla kogo?

Program jest otwarty dla młodzieży w wieku 17–30 lat. Rejestracja odbywa się od 7 grudnia pod adresem: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_pl

Dodatkowe informacje: