Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską - edycja 2016

plakat_konkurs_lic_mgr_2016Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki jak co roku ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (VIII edycja - 2016).

Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski. Zgłaszane do konkursu prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, politycznego, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2016 r.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego - Janusza Zemke, Tadeusza Zwiefkę i Kosmę Złotowskiego oraz PIE Europe Direct - Bydgoszcz:

  • atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych;
  • publikacja fragmentów najlepszych prac w recenzowanych czasopismach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, punktowanych przez MNiSW;
  • publikacja fragmentów najlepszych prac na Portalu Spraw Zagranicznych oraz wortalu e-debiuty Wyższej Szkoły Gospodarki;
  • nagroda specjalna dla autora najlepszej pracy z województwa kujawsko-pomorskiego – wyjazd do Brukseli.

Partnerzy konkursu:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, Tadeusz Zwiefka i Kosma Złotowski
Portal Spraw Zagranicznych

Patronat:
Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce

Regulamin konkursu (VIII edycja - 2016)