Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wsparcie na informowanie o Wspólnej Polityce Rolnej

Wspólna Polityka Rolna jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE. Komisja Europejska wspiera finansowo działania informacyjne w regionach. Do 15 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na projekty podnoszące świadomość w zakresie WPR - nie tylko wśród rolników.

Szczegóły w języku polskim tu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3AC2016%2F401%2F09&from=en

Wszystkie niezbędne formularze dostępne na stronie DG AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_pl