Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Ruszył Tydzień Międzynarodowy

W grudniu rozpoczęliśmy Tydzień Międzynarodowy - to czas, w którym skupiamy się na relacjach międzynarodowych w Europie i poza nią. Z tej okazji PIE Europe Direct - Bydgoszcz we współpracy z partnerami przygotował kilka wydarzeń, które odbędą się w Inowrocławiu. Za nami już konferencja "Unia Europejska w świecie", teraz czas na praktyczne umiejętności. Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch ciekawych warsztatach z zakresu komunikacji międzykulturowej (dla młodzieży) i tworzenia projektów międzynarodowych (dla nauczycieli, przedstawicieli oświaty i ngo), które odbędą się 14 grudnia w Inowrocławiu.

Zgłoszenia indywidualne i grupowe prosimy przesyłać do 12 grudnia na europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub telefonicznie pod numerem (52) 567 00 69.

plakat_tydzień_międzynarodowyWarsztaty „Projekty międzynarodowe”
formularz zgłoszeniowy DOC/PDF
Termin: 14.12.2016 (9:00-15:00)
Miejsce: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG, ul. Poznańska 43-45, Inowrocław
Zagadnienia:

  • Specyfika i typologia projektów ponadnarodowych
  • Budowanie partnerstwa ponadnarodowego
  • Modele współpracy ponadnarodowej
  • Ponadnarodowe społeczne projekty innowacyjne
  • Logika projektowa w kontekście projektów EFS
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Krótki opis:
Wydarzenie to organizowane jest z myślą o przedstawicielach instytucji oświatowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, zamierzających podjąć współpracę z partnerami międzynarodowymi w ramach projektów społecznych czy edukacyjnych. Zajęcia poświęcone zostaną zagadnieniom specyfiki tworzenia projektów międzynarodowych, budowania partnerstw, jak również źródłom finansowania projektów i dobrym praktykom w tym temacie.

Warsztaty „Komunikacja międzykulturowa”
formularz zgłoszeniowy DOC/PDF
Termin: 14.12.2016 (9:00-15:00)
Miejsce: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG, ul. Poznańska 43-45, Inowrocław

Krótki opis:
Warsztaty skierowane zostaną do młodzieży i dotyczyć będą podstawowego wymiaru współpracy międzynarodowej, jakim jest komunikacja między ludźmi o różnych narodowościach, kulturach, językach czy obyczajach. Uczestnictwo w zajęciach pomoże młodym ludziom zrozumieć na czym polega budowanie kontaktów międzynarodowych w nowoczesnej Europie oraz jak zachować w tej różnorodności własną tożsamość narodową i kulturową.