Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Biblioteka

Wszystkich zainteresowanych publikacjami o tematyce europejskiej zapraszamy do korzystania z biblioteki EUROPE DIRECT Bydgoszcz. Biblioteczka złożona jest z dwóch działów:

1. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Nasz punkt dysponuje zbiorami publikacji, broszur, plakatów informacyjnych i ulotek, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, które udostępniane są bezpłatnie wszystkim odwiedzającym.

Istnieje także możliwość uzyskania wybranych materiałów informacyjnych w większej ilości (np. dla placówek edukacyjnych, instytucji, organizacji pozarządowych, na stoiska informacyjne itp.). W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Punktu osobiście, mailowo lub telefonicznie z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na przekazanie materiałów jest uzależniony od ich ilości, dostępności oraz możliwości logistycznych.

2. PUBLIKACJE O TEMATYCE EUROPEJSKIEJ

W EUROPE DIRECT Bydgoszcz można skorzystać na miejscu ze specjalistycznej literatury poświęconej tematyce UE. Nasz zbiór może być szczególnie użyteczny dla osób piszących prace licencjackie i magisterskie. Dział zawiera także publikacje w angielskiej wersji językowej.