Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

W kierunku lepszej polityki rozwojowej

W skali całego świata ponad 800 milionów ludzi żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie. Jak możemy to zmienić? Światowy kryzys humanitarny, zdrowotny, migracyjny, klimatyczny, demograficzny czy może bezpieczeństwa - co Waszym zdaniem jest najważniejsze w dalszym kształtowaniu europejskiej polityki rozwojowej?

Do 21 sierpnia Komisja Europejska pyta obywateli o opinie i sugestie w sprawie europejskiej polityki rozwojowej. Więcej informacji oraz ankieta online znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsultationEuropeanConsensusDevelopment?surveylanguage=PL.

polityka rozwojowa UE