Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki co roku w okresie jesiennym ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. W 2018 roku zapraszamy do udziału w X edycji konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa (po przedłużeniu naboru) 31 grudnia 2018 r. 

Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski. Zgłaszane do konkursu prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, politycznego, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody: 

  • atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych i europejskich upominków;
  • możliwość publikacji fragmentów najlepszych prac w recenzowanych czasopismach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, punktowanych przez MNiSW.

Partnerzy konkursu:

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke oraz Tadeusz Zwiefka

Regulamin konkursu (X edycja - 2018)

AKTUALIZACJA! UWAGA UWAGA! 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Za nami już X edycja tego konkursu. Tym bardziej cieszymy się, że dotarło do nas tyle ciekawych prac! Naprawdę... jesteśmy pod wrażeniem! Po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi pracami z radością możemy ogłosić, że zwycięzcami są:

1 miejsce - Bartosz Teska 
Absolwent studiów licencjackich na kierunku "Politologia" - Uniwerytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Temat pracy: Kryzys wartości Unii Europejskiej? Spór na linii Komisja Europejska - Rzeczpospolita Polska

2 miejsce - Diana Jurkowska 
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Temat pracy: Proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej z perspektywy niemieckiej

3 miejsce - Katarzyna Nawrot 
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku "Prawo europejskie" - Uniwerysytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat pracy: Mechanizmy ochrony praw kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej

Gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dziękujęmy również partnerom naszego konkursu Posłom do Parlamentu Europejskiego - Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka za ufundowanie części nagród! 

Na ręcę zwycięzców przekazujemy nagrody w postaci głośników JBL oraz tableta Huawei oraz europejskie gażety i publikacje! 

Zespół Europe Direct przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przesyła głośne oklaski i gratulacje dla zdobywców piewszych miejsc oraz pozostałych absolwentów uczelni wyższych biorących udział w konkursie!