Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie
Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.

2021-01-07czytaj więcej
Portugalia na czele UE

Co pół roku jeden z krajów UE przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (tzw. prezydencję). W praktyce oznacza to, że kraj ten przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, organizuje spotkania przywódców państw członkowskich i wskazuje obszary, w których UE powinna poczynić postępy. 1 stycznia pałeczkę przejmie Portugalia. W związku z pandemią koronawirusa prezydencja portugalska położy nacisk następujące obszary:

-odporna Europa: pomoc państwom członkowskim w powrocie do normalności po wygaśnięciu pandemii
-silniejsza Europa socjalna: walka z ubóstwem i bezrobociem
-bardziej ekologiczna Europa: wspieranie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
-cyfrowa Europa: wspieranie transformacji cyfrowej
-silniejsza pozycja Europy na świecie: wzmacnianie partnerstw międzynarodowych, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami czy Afryką.

2021-01-05czytaj więcej
Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19

COVID-19 to poważna choroba, na którą jak dotąd nie ma skutecznego lekarstwa. Globalnie doprowadziła do śmierci ponad miliona osób na całym świecie. Pandemia spowodowała też restrykcje, które diametralnie zmieniły nasze życie i ograniczyły naszą wolność. Wyjściem z tego kryzysu są szczepienia. Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 pomogą wrócić nam do normalnego życia. Wspólnie możemy pokonać koronawirusa.
#SafeVaccines #VacicinesWork #StrongerTogether 

2021-01-04czytaj więcej
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

W organizowanym co roku konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych z całej Polski. Do wygrania są m.in. atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość opublikowania fragmentów najlepszych prac w recenzowanych czasopismach naukowych.

Czasopismo naukowe

Głównym celem naszego rocznika naukowego jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, a szczególnie procedur i mechanizmów funkcjonowania UE, jej systemu prawnego i decyzyjnego, społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz roli Polski w Unii.

Dyżury doradcy ds. funduszy europejskich

Zamierzasz ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej? Sprawdź, jakie możliwości oferują fundusze europejskie! Co miesiąc zapraszamy na bezpłatne, indywidualne spotkania z doradcą ds. funduszy europejskich do PIE Europe Direct - Bydgoszcz.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz działa przy Wyższej Szkole Gospodarki już od 2005 roku. Udzielamy informacji i porad we wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Organizujemy i wspieramy przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne o tematyce europejskiej, takie jak: konferencje, seminaria, moduły szkoleniowe, warsztaty, lekcje europejskie i obywatelskie, spotkania Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego czy dyżury eksperta do spraw funduszy. Swoje działania kierujemy do wszystkich obywateli regionu kujawsko-pomorskiego. W szczególności do współpracy zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorców, nauczycieli i instytucje oświatowe, organizacje pozarządowe oraz studentów i młodzież.